kerékőr.hu

Privacy Policy
Last Updated On 14-Mar-2024
Effective Date 14-Aug-2023
This Privacy Policy describes the policies of Aubiz Bt., Ferenc utca 63.B, Hungary 1162, Hungary, email: info@aubiz.hu, phone: +36706115822 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://kerekor.hu ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.
We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.
 1. YOUR RIGHTS:
  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at info@aubiz.hu. We will respond to your request in accordance with applicable law.
  Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.
 2. COOKIES ETC.
  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.
 3. SECURITY:
  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.
 4. GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:
  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Aubiz Bt., Ferenc utca 63.B, email: info@aubiz.hu. We will address your concerns in accordance with applicable law.
Adatvédelmi irányelvek
Utolsó frissítés: 2024. március 14
Hatálybalépés dátuma: 2023. augusztus 14
Ez az Adatvédelmi szabályzat az Aubiz Bt., Ferenc utca 63.B, Hungary 1162, Hungary, email: info@aubiz.hu, telefon: +36706115822 szabályzatát írja le az Ön által a felhasználás során gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan. honlapunkon ( https://kerekor.hu ). (a szolgáltatás”). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Irányelv Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

AZ ÖN JOGAI:
Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérhet tőlünk, hogy osszuk meg (hordozzuk) személyes adatait. tájékoztatást egy másik jogalany számára, visszavonja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogainak gyakorlásához írjon nekünk az info@aubiz.hu címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.
Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kérte.

SÜTI STB.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és az Ön által ezekkel a nyomkövetési technológiákkal kapcsolatos választásaival kapcsolatban, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.

BIZTONSÁG:
Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt a saját felelősségére teszi.

PANASZ / ADATVÉDELMI TISZT:
Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk elérhető adatainak feldolgozásával kapcsolatban, forduljon panaszkezelési referensünkhöz az Aubiz Bt., Ferenc utca 63.B szám alatt, az info@aubiz.hu e-mail címen. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.